Het EVER (European Vision & Eye Research) congres in Nice, van 7 tot 10 oktober 2015

De laatste nieuwe technieken ivm de oftalmologische beeldvorming werden besproken. Het gaat hier over de OCT-angiografie, de driedimensionele OCT en de OCT en face. Ook de autofluorescentie en near-infrared fluorescentie werden besproken. Dit werd getoond voor allerlei retinale aandoeningen, waaronder de natte vorm van de leeftijdsgebonden maculaire degeneratie, de geografische maculaire atrofie, de diabetische retinopathie, en genetische oogaandoeningen.

De laatste nieuwe therapeutische benaderingen in de oftalmologie werden besproken. Het gebruik van de anti-VEGF injecties voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie, maculair oedeem bij diabetische retinopathie & retinaal veneuze occlusies, werd opnieuw uitgebreid besproken.

De keynote lecture van Prof. Russell ging over onze biologische klok, verschuild in onze ogen. Ons dag-nacht ritme wordt bepaald door de hoeveelheid licht die we opnemen in ons netvlies, meer bepaald in onze fotoreceptoren, en ook in fotosensitieve ganglioncellen in het netvlies. Afhankelijk van de opname van licht, produceren deze cellen melanopsin, waardoor we wakker blijven, of in slaap vallen. Ons oog dient dus niet alleen om te zien, maar ook om ons dag-nachtritme te behouden!

Nog meer details van het EVER congres kan men vinden op de website van EVER: http://www.ever.be